Over ons

Stichting Bewegingsrecreatie Veenendaal organiseert sport- en spelactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking uit Veenendaal en omstreken. Elke week zijn er op verschillende locaties in Veenendaal diverse sporten te beoefenen.

De organisatie van SBR Veenendaal is in handen van professionals o.a. docenten lichamelijke opvoeding, fysiotherapeuten, leerkracht speciaal onderwijs, zwem- en duik instructeur, beroepskrachten in de zorgsector, die dit werk PRO DEO doen. Plezier en saamhorigheid staan centraal. Daarnaast biedt de SBR een platform aan vrijwilligers/stagiaires uit het VMBO t/m HBO. Deze jonge mensen worden in hun stage begeleid door de SBR.

Stichting Bewegingsrecreatie Veenendaal is een stichting voor en van mensen met een verstandelijke beperking. Zij betalen zelf mee aan het voortbestaan van de stichting door middel van een kleine contributiebijdrage.