Doelstelling Stichting BewegingsRecreatie  Veenendaal

De Stichting Bewegingsrecreatie Veenendaal biedt mensen met een verstandelijke beperking, die bij reguliere sportverenigingen buiten de boot vallen, een mogelijkheid tot sporten. Zo is er voor iedereen wat te doen en hoeft niemand aan de kant te staan. Sporten is goed voor de mens. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat we een bijdrage leveren aan het welzijn van onze medemens met een verstandelijke beperking, door ze te betrekken bij sport- en spel activiteiten.

Onze werkzaamheden

De werkzaamheden van de Stichting Bewegingsrecreatie Veenendaal zijn er op gericht om de medemens met een verstandelijke beperking deel te laten nemen aan sport- en spelactiviteiten. Dit om hun welzijn en gezondheid te bevorderen. Dit doen we door:

  • Onze activiteiten (zie ‘Onze Sporten‘) te organiseren en te continueren;
  • te zorgen voor voldoende en gekwalificeerde vrijwilligers;
  • te zorgen voor vervoer en chauffeurs. Voor 5 routes rijden een 25-tal chauffeurs (per toerbeurt);
  • te zorgen voor goede contacten met gemeente en overige instanties;
  • te zorgen voor voldoende financiën om alle activiteiten te kunnen waarborgen en continueren;
  • te zorgen voor individuele begeleiding, indien nodig.

Door de samenwerking met organisaties als de gemeente Veenendaal, Sportservice Veenendaal, Rotary Regio-Veenendaal en tennisvereniging Spitsbergen, maar daarnaast ook met diverse scholen van VMBO t/m HBO in Veenendaal en daarbuiten, ontstaan er extra kansen voor het stimuleren van de breedtesport onder mensen met een beperking.

Daarnaast is de SBR Veenendaal beslist onderscheidend vanwege de filosofie die toegepast wordt om jonge stagiaires en vrijwilligers ook te betrekken bij het krachtenveld rondom onze participatie-samenleving.