Werving van fondsen

De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met de diverse donateurs en organisaties worden actief onderhouden. Naast de contributie van de sporters die jaarlijks een bijdrage van € 110,00 betalen, ontvangt de stichting meer incidentele donaties van organisaties als bijvoorbeeld Rotary Veenendaal, Rotary Rhenen, Dirk Kuyt Foundation, Gehandicapten Fonds, Innerwheel, Toyota Material Handling Netherlands, Stichting SDAG, Coöp. Fonds Rabobank Vallei en Rijn en overige persoonlijke initiatieven.

Beheer van fondsen

De fondsen van de Stichting Bewegingsrecreatie Veenendaal zijn bescheiden en worden beheerd door de Stichting Bewegingsrecreatie Veenendaal (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41180469). De stichting beheert de rekening courant NL45 RABO 365135666 en spaarrekening NL12 RABO 3651223981 van de Rabobank, op naam van Stichting Bewegingsrecreatie Veenendaal.

Besteding van fondsen

De besteding van fondsen gebeurt in overleg met en onder controle van het bestuur van de Stichting Bewegingsrecreatie Veenendaal. De bestedingen hebben te maken met kosten van vervoer naar activiteiten, huur accommodaties, organiseren activiteiten, vrijwilligersavond, contributie Gehandicaptensport Nederland, organiseren landelijk Gvoetbal toernooi (c-klasse), materialen en materieel, (voetbal-)kampen en bezoek andere activiteiten. Dit alles om het bewegen optimaal te stimuleren bij de medemens met een verstandelijke beperking