Participatie samenleving

De SBR Veenendaal is een belangrijke speler in de zogenaamde participatie-samenleving. De SBR heeft de expertise in huis om jonge mensen voor te bereiden op hun plaats in de samenleving. De kracht van SBR zit vooral in de volgende zaken:

Wij bieden gelegenheid tot sporten aan mensen met ernstige verstandelijke, motorische en/of sociaal-emotionele beperkingen, waardoor ze niet in staat zijn om te participeren in een G-afdeling van een reguliere (sport)vereniging. Dit kunnen wij waarmaken door een gespecialiseerd kader, wat leiding geeft aan een groot aantal hulpkrachten/stagiaires.

Naast de deskundigheid van het kader, wordt individuele begeleiding bij sporten en zwemmen, maar ook bij het aan- en omkleden voor en na de activiteiten, gerealiseerd door gemotiveerde hulpkrachten/stagiaires. Daarbij wordt ook ingezet op het vergroten van de zelfredzaamheid en de sociale redzaamheid.

Samenwerking scholen

De SBR begeleidt hierbij alle stagiaires vanuit het VMBO t/m het HBO. Deze ontmoeting tussen de valide – en niet-valide mens leidt tot kennis en oordeel over onze SBR-doelgroep, maar omgekeerd zal onze sporter ook leren omgaan met de stagiaires in de leeftijd van 14- 23 jaar.

De SBR geeft hierbij voorlichting en zorgt voor de begeleiding van de stagiaires. Participatie en integratie visa versa komt zo tot stand. Zo heeft de SBR sinds 2014 met het Christelijk Lyceum Veenendaal een structureel project, waar 31 leerlingen uit 4 HAVO aan meedoen, in het kader van BSM (Bewegen Sport en Samenleving). De SBR geeft voorlichting en instructie op school aan de leerlingen.

Alle Veenendaalse scholen voor voortgezet onderwijs (Christelijk Lyceum Veenendaal, Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal, Ichtus College Veenendaal, Rembrandt College) leveren leerlingen voor een stage bij de SBR. Maar ook stagiaires van Pantarijn in Rhenen draaien mee met de SBR. De leerlingen lopen – zowel praktisch als theoretisch – stage bij de SBR: Bewegen en Regelen en Bewegen en Samenleving.

Ofwel via sport gestalte geven aan de filosofie dat we MET ELKAAR een samenleving vorm moeten geven. Mensen-met-een-beperking maken daar uitdrukkelijk deel van uit. Je moet kennis van elkaar hebben! Daarbij staan bevordering van burgerschap en integratie centraal. Voor scholen is het overigens een wettelijke burgerschapsopdracht dat zij verplicht zijn om in hun onderwijs aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Bij de SBR is er door deze ontmoeting dus sprake van wederzijdse verrijking en is deze stageplek dan ook enorm vormend. SPORT als MIDDEL om te komen van samen-leven naar samenleven! Daarnaast is de SBR erg belangrijk voor jonge mensen, die later hun beroep zoeken in de zorgsector, met name – in dit geval – zorg voor mensen-met-een-beperking.

Het SBR-kader kent alle beroeps- en scholingsmogelijkheden voor jonge mensen. Zij zoekt desnoods contact met de opleidingen om haar expertise in te zetten om jonge mensen/studenten te begeleiden tot een beroep/baan binnen de zorgsector.

Accomodaties

Tenslotte: SBR Veenendaal maakt gebruik van accommodaties die bij uitstek geschikt zijn en/of speciaal zijn ingericht voor mensen met een beperking. Voorbeelden hiervan zijn de gymzaal van De Blink (voorheen Oranjeschelp – school voor ZLMK), het warme instructiebad van het zwembad binnen het Valleicomplex en de overdekte tennishal van tennisvereniging Spitsbergen. De SBR investeert ook in aangepaste materialen, zoals tennisrackets met korte stelen en easy-tennisballen, badmintonrackets met korte handgrepen, zachte frisbees en zachte foamballen, rinkelballen, speciale grote sjoelbakken, muziekapparatuur/speciale herkenbare muziek, snorkels en zwemvliezen en rode badmutsen (voor epileptici in het zwembad), parachutes voor de groene spelen, et cetera.