Bekijk hier het beleidsplan van de Stichting Bewegingsrecreatie Veenendaal (SBR)

Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten, werving vrijwilligers/hulpkrachten/stagiaires en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen.

Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling en deze regeling kunt u vinden op de website van de belastingdienst

Dit beleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en herzien.

Privacyverklaring Stichting Bewegingsrecreatie Veenendaal

Ook voor een kleine stichting als SBR is de AVG van toepassing. SBR verwerkt, weliswaar op kleine schaal, ook persoonsgegevens – denk aan gegevens van donateurs, leden en vrijwilligers. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze Europese wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ook als kleine stichting krijgt SBR te maken met verplichtingen. Een van die verplichtingen is het opstellen en actueel houden van het privacyprotocol. In onderstaand document kunt u vinden op welke wijze SBR omgaat met de gestelde eisen uit de AVG.

Klik hier om de privacyverklaring van SBR in te zien